RealExpert Success na Firmy.cz
Jak rozdělit pozemek
31. 01. 2020

Jak rozdělit pozemek

Pečlivě zvažte, proč chcete pozemek rozdělit!

První co musíme uvážit, je určení pozemku. Jedná se o louku, pole, les nebo vodní plochu? Pro představu nelze rozdělit např.: pozemky, kdy polovina bude orná půda a druhá polovina bude mít jiné určení. Můžete samozřejmě dělit a zcelovat více pozemků, ale toto nelze dělat, pokud mají pozemky různé určení (např. orná půda a ostatní plocha atd.) Obecně řečeno budete-li vyrábět z jednoho či více pozemků pozemky jiné, musí být nejprve sjednocen druh pozemku. Pokud pozemek dělíte a máte více spoluvlastníků, vždy musíte mít souhlas a součinnost všech spoluvlastníků. Pokud ba i jeden nesouhlasí, bohužel s tím nehnete! Důkladně zvažte, proč chcete pozemek rozdělit. Nejčastějšími důvody jsou více spoluvlastníků, rozdělení pozemku na stavební parcely jako investiční příležitost. Nejjednodušší cesta Vás čeká, jste-li jediným vlastníkem pozemku a v územním plánu obce se jedná o zastavitelné území s určením možnosti výstavby určené k bydlení, ke komerční výstavbě, výstavbě sportovišť atd. Je důležité dát si pozor na různé bio koridory, rezervace apod.. Většinou přes to nejede vlak.

Nejprve zavítejte na úřady

Oslovte příslušný stavební úřad, zda je Váš plán technicky možný a jaké regulativy musíte splnit, aby mohl být Váš pozemek rozdělen. Počítejte s pevně danými parametry jako je přístupová komunikace, sítě a přípojné body, dopravní obslužnost. Pozemek Vám nebude rozdělen v případě jakéhokoliv omezení např. věcného břemene, ochranného pásma, plynovodu, ropovodu, vysoké napěti apod.. Vaším cílem na stavebním úřadě je zjištění za jakých podmínek smíte pozemek rozdělit. Podmínky Vám na úřadě předají dle územního plánu.

Geodeti a geometrický plán

Po návštěvě úřadu s kladným vyjádřením objednejte geodeta – územního plánovače. Geodet Vám vypracuje geometrický plán v souladu s územním plánem obce popřípadě dokumentaci k žádosti o změnu územního plánu. Na základě Vaší objednávky si geodet zajistí potřebné podklady a vypracuje návrh geometrického plánu. Měl by pro Vás zajistit i vyjádření příslušných orgánů státní správy. Hotový geometrický plán je třeba podat na příslušný katastrální úřad ke kontrole správnosti a k zaregistrování. Po registraci by měl geodet ke každému nově vzniklému pozemku vydat objednavateli originál geometrického plánu s otiskem razítka katastrálního úřadu. Bez tohoto originálu případně ověřené kopii nelze pozemek prodat. Geometrický plán následně podléhá schválení stavebního úřadu.

Návrhem na vklad řízení nekončí

Nezapomeňte na to, že zaregistrováním geometrického plánu na příslušném katastrálním úřadu ještě věc nekončí, katastrální úřad automaticky nezapisuje nově vzniklé pozemky.  Nově vzniklé pozemky katastrální úřad zapisuje až v okamžiku změny vlastníka daného pozemku, případě na požádání.

 

Success Brokers
Autor: Success Brokers

Představujeme Vám první pobočku RealExpert Success, pobočku realitní značky RealExpert.
Profesionální tým realitních makléřů s 20 lety praxe na trhu.
 
Naše práce nás baví! Pro své klienty hledáme optimální řešení jejich požadavků.
 
S každým klientem jednáme individuálně a provizi považujeme za odměnu poskytnutou za perfektně provedené služby. Díky komplexnosti našich služeb jsme schopni Vám nabídnout ucelený servis od A-Z. Specializujeme se na prodej a pronájem nemovitostí v Praze a celém Středočeském kraji. Problém šak není domluvit se na prodeji v rámci celé České republiky.
 
"Vaše rozhodnutí, naše starost"

Novinky o realitách každý měsíc

Jednou do měsíce tipy a novinky e-mailem

zpracováním osobních údajů